"Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie".

Jana 14:6

Kim są baptyści?

Kierujemy się siedmioma głównymi wartościami:

  • Biblia jest Słowem Bożym i jest najwyższym i ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach doktryny, wiary i postępowania.
  • Jezus jest jedynym Zbawicielem. Dzięki jego śmierci na krzyżu otrzymaliśmy pojednanie z Bogiem.
  • Od momentu nawrócenia człowiek dostępuje zbawienia z wiary i zaczyna nowe życie z Bogiem.
  • Odnowione życie jest procesem dążenia do świętości które jest rezultatem zbawienia.
  • Zaagażowanie się w kościele stanowi ważną część życia chrześcijanina.
  • Misją chrześcianina jest dzielenie się Ewangelią począwszy od najbliższego otoczenia aż po krańce świata.
  • Życie wieczne, czyli wieczność z Bogiem, należy do każdego, kto zaufał Jezusowi.

Innymi słowami, jesteśmy naśladowcami Jezusa, którzy pragną żyć w sposób, który przynosi chwałę Bogu i sprawia, że inni ludzie mogą poznać Jego miłość.

spotkania i wydarzenia

Zapraszamy na blog:

  • Czy chcesz dowiedzieć się więcej o chrześcijaństwie i szukasz odpowiedzi na wiele pytań?
  • Czy potrzebujesz zachęty i wzmocnienia w wierze?
  • Czy zastanawiasz się w jaki sposób Biblia może mieć praktyczne zastosowanie we współczesnym świecie?

W takim razie blog będzie dla Ciebie pożyteczny.