Kościół Chrześcijan Baptystów RP

Wszelkie informacje na temat działalności, struktury, aktów prawnych
obowiązujących w Kościele Chrześcijan Baptystów
można znaleźć na stronie głównej kościoła: http://www.baptysci.pl/