Rada Zboru

Rada Zboru

Michael Green – Przewodniczący – mgreen@gmx.com, tel. 501 142 323

Stanisław Głuszek – gluszki@poczta.fm, tel. 693 105 269

Piotr Soja

Dariusz Kopyciński

Krzysztof Kędzior