Nabożeństwo

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania w każdą niedzielę o godzinie 11:00

Kraków, ul. Armii Krajowej 4 (budynek WSZiB). Nasze drzwi są dla Ciebie otwarte.

W czasie nabożeństwa prowadzone są zajęcia dla dzieci.