Nabożeństwo

Niedziela godzina 17.00, ul. Lubomirskiego 7a
W czasie nabożeństwa prowadzone są zajęcia dla dzieci

Spotkania są otwarte